...تاریخ مردم خوانسار

History of Khansar People

...تاریخ مردم خوانسار

History of Khansar People

...تاریخ مردم خوانسار

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار)


استفاده تمام یا بخشی از مطالب و مقالات این وبگاه بنابر اخلاق پژوهشی با ذکر منبع و نویسنده مطلب بلا مانع است .
با تشکر حسین تولایی خوانساری

آخرین نظرات

1.بازخوانی یک عقدنامه(خوانسار: سال 1274قمری)   نویسنده: سید احمد بنی هاشمی              

2. کتابشناسی و نسخه شناسی دانشمندان خوانسار    نویسنده: علی اکبر زمانی نژاد

3.میرزا محمود محقق خوشنویس خوانساری از نگاه اسناد مجلس سنا    نویسنده:یوکابد عارفی   

4.وقفنامه های سنگی خوانسار     نویسنده : محبوبه خسروی                   

5. سندی از آیت الله سید محمد تقی خوانساری     نویسنده:رسول جفریان 

6.سیمای تشیع در شعر زلالی خوانساری      نویسنده: مینا عطار زاده

7.کتیبه گنبد امام رضا(ع)از آقا حسین خوانساری     نویسنده: رسول جعفریان

8.خوانسار در اصفهان      نویسنده: دکتر محمود براتی

9.متن شناسی کلثوم ننه آقاجمال خوانساری      نویسنده:حسن ذوالفقاری

10.زلالی خوانساری         نویسنده:دکتر احمد امیری خراسانی

11.ملامحمد علی خوشنویس خوانساری   نویسنده:محمدحسین تسبیحی