...تاریخ مردم خوانسار

History of Khansar People

...تاریخ مردم خوانسار

History of Khansar People

...تاریخ مردم خوانسار

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار)


استفاده تمام یا بخشی از مطالب و مقالات این وبگاه بنابر اخلاق پژوهشی با ذکر منبع و نویسنده مطلب بلا مانع است .
با تشکر حسین تولایی خوانساری

آخرین نظرات

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۲
اسفند
۹۴

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

مجلس هفدهم شورای ملی برای تعیین سرنوشت، نتایج و پیامدهای ملی شدن صنعت نفت، بسیار مهم و حساس بود. مخالفان و موافقان ملی شدن صنعت نفت تلاش می­کردند، تا کرسی­های بیشتری را در مجلس صاحب شوند. عده ایی از علمای شیعه نیز که طرفدار ملی شدن صنعت نفت بودند، تلاش می­کردند، تا نمایندگی مذهبی، باغیرت ملی وارد مجلس شوند تا با مقاومت در برابر دربار و بیگانگان، بتوانند تکلیف نفت را به نفع مصالح و منافع حل­کنند.

ازمیان این بزرگان آیت الله سیدمحمدتقی خوانساری نیز برای تشویق مردم، برای شرکت در انتخابات و رأی دادن به کسانی که شایسته باشند و در فکر مصالح مردم باشند، در پاسخ به نامه جمعی از بازاریان  بیانیه ای را صادر کردند که در آن ضمن معرفی شرایط یک نماینده مجلس باعث تاثیرگزاری در روند انتخبابات و حضور بیشتر مردم در انتخابات شد.

در که ایامی آیت الله خوانساری به علت عارضه قلبی در بیمارستان تهران بستری بود. بازاریان تهران این فرصت را غنیمت شمرده و طی نامه­ایی از آیت الله خوانساری درباره انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی نظر خواهی کردند در بخشی از این نامه آمده است:

«...آیا مداخله در انتخابات به منظور حمایت از افراد صالح و با ایمان و مبارزه با عناصر ناصالح و بی ایمان، وظیفه شرعی مسلمین هست یا خیر؟ و چنانچه سکوت کرده و  از شرکت در انتخابات و کمک به مردان صالح خودداری نمایندکه قهراَ میدان عمل برای فعالیت دشمنان دین و دنیا­ی کشور اسلامی ایران باز و بلا مزاحم باشد، در پیشگاه خداوند و از نظر حکم شرعی مسئول و مواخذ خواهند بود یا خیر؟

خواهشمندیم به منظور راهنمایی و اطمینان افکار مسلمین نظریه مبارک خود را مرقوم و مختوم فرمایند.»

آیت الله خوانساری در پاسخ به نامه بازاریان فتوای ذیل را در تاریخ 9/19/ 1330 شمسی مطابق با 11ربیع الموعود 1371قمری) صادر کرد:


 


منبع:

اسدی مبرهن،شکرالله ، زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله العظمی سید محمد تقی خوانساری،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،تهران،1391ش.


  • حسین تولایی خوانساری