...تاریخ مردم خوانسار

History of Khansar People

...تاریخ مردم خوانسار

History of Khansar People

...تاریخ مردم خوانسار

برای شناخت خصیصه و سرشت یک جامعه، هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی که می نویسد یا نمی نویسد نیست (ای. ایچ. کار)


استفاده تمام یا بخشی از مطالب و مقالات این وبگاه بنابر اخلاق پژوهشی با ذکر منبع و نویسنده مطلب بلا مانع است .
با تشکر حسین تولایی خوانساری

آخرین نظرات
مقالات چاپ شده :
1-مقاله و مدخل تقسیم العلل اثر رازی برای دایره المعارف پزشکی ایران و
اسلام.
2-مقاله و مدخل تشویق فی کیفیته تعلیم صناعه الطب اثرصاعد اندلسی برای دایره المعارف پزشکی ایران و اسلام.
3-مقاله تأثیر معماری بیزانس و ساس
انی بر معماری دوره اموی، کتاب ماه هنر(ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب ) شماره ، 138اسفندماه 1388.
4-مقاله جستجوی آفاق(بررسی کتاب نزهه المشتاق فی اختراق الآفاق اثر شریف ادریسی)،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،(ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب ) شماره ، 136شهریور
ماه 1388.
5- مقاله و مدخل دانشنامه میسری برای دایره المعارف پزشکی ایران و اسلام
6- مقاله و مدخل ریاض الادویه برای دایره المعارف پزشکی ایران و اسلام

7- مقاله و مدخل رساله الذهبیه برای دایره المعارف پزشکی ایران و اسلام
8- مقاله معرفی رساله علم‌ السّاعات‌ و العمل‌ بها در مجله جستارهایی درمیراث اسلامی(1)
9- مقاله عمل سزارین در متون کهن اسلامی (ترجمه از انگلیسی)در مجله جستار
هایی درمیراث اسلامی(1)
10- مقاله علم الحیل و بنوموسی در ،کتاب
ماه علوم فنون (ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب ) شماره 11، اسفند 1391.
11- مقاله«استادانه ترین اثردر علم الحیل»در ،کتاب ماه علوم فنون (ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب ) ، 1392
12ـ معرفی نسخه ای خطی در علم الاثقال ارشاد ذوی العرفان الی صناعه القفان اثر ابوحاتم مظفربن اسماعیل اسفزاری،

در مجله جستارهایی درمیراث اسلامی(5)

همایشها:
1-ارائه مقاله و کسب رتبه در همایش میراث ماندگار (اردیبهشت1383).

تالیفات:
1ـ چاپ عکسی نسخه خطی همراه با مقدمه اثر «الجامع بین العلم و العمل النافع» درحوزه علم مکانیک در تمدن اسلامی


چاپ عکسی نسخه خطی همراه با مقدمه اثر «کتاب الحیل» درحوزه علم مکانیک در تمدن اسلامی

     
     
       
              

      3- چاپ «رساله الکواکب الدریه... » اولین رساله ساعت مکانیکی در تمدن اسلامی از روی نسخه پاریس به همراه مقدمه و تعلیق